Nawigacja satelitarna PDF Drukuj Email

Tele Atlas, Gent, Belgia

Celem projektu było stworzenie szczegółowej mapy drogowej dla około 350 kilometrów kwadratowych Trójmiasta (Gdańsk, Sopot i Gdynia) dla celów nawigacji satelitarnej.

Firma nasza wykonywała ten projekt dla firmy Intersale, Katowice, która brała udział w pilotażowym opracowaniu map dla celów nawigacji satelitarnej dla firmy Tele Atlas.

Wynikiem prac miało być stworzenie bazy danych ulic Trójmiasta w formacie GDF* do dalszego przetwarzania do systemów nawigacji satelitarnej. Na początku kompletna sieć dróg i ulic dla całości obszaru zainteresowania została zwektoryzowana przy wykorzystaniu map topograficznych w skali 1:10 000. Przy użyciu oficjalnych słowników nazw ulic w Trójmieście każdy segment ulicy otrzymał atrybut w postaci nazwy ulicy. Następnie sporządzono komplet kolorowych wydruków A3 dla pracowników terenowych do przeprowadzenia weryfikacji danych. Personel podczas wywiadów terenowych był odpowiedzialny za kontrolę poprawności wektoryzacji, jak również za oznaczenie zakresów adresowych, restrykcji ruchu i skrętu, oraz rozwiązanie graficzne skomplikowanych skrzyżowań. W końcowej fazie raporty terenowe zostały użyte do korekty wszystkich wykrytych niezgodności z istniejącą sytuacją, oraz komplet atrybutów oznaczonych w procesie wywiadów terenowych został dodany do sprawdzonej i poprawionej sieci dróg. Tak przygotowana baza danych została dostarczona w formacie GDF do firmy Tele Atlas w celu testowania do potrzeb systemu nawigacji. Opracowana baza danych została zaopiniowana pozytywnie.

 

* GDF - Geographic Data File

 
 
 
Copyright © 2021 MARPUR. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by augs-burg.de & go-vista.de
 
 
     
 
   
Design by windows vista forum and energiesparlampen